Helena Backlund Wasling är forskare i neurovetenskap, författare och föreläsare med ett speciellt fokus på den mänskliga hjärnan och de neuronala och psykologiska mekanismerna för beröring och sociala interaktioner. Hon har vunnit priser för sin presentation av populärvetenskap och är en mycket uppskattad föreläsare med erfarenhet från TEDx, Hjärndagen med mera. Under våren 2019 kommer Helena att ge ut boken ”Närmare” på Mondial förlag.

Helena Backlund Wasling is a neuroscientist, author and lecturer with a specialized focus on the human brain, the neural and psychological mechanisms for touch and social interactions. She is an award-winning popular science presenter and a much-appreciated lecturer with experience from events like TEDx, Hjärndagen etc. In the spring 2019 Helena will publish her book “Närmare” from the publisher Mondial.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *